Studielivet

Et aktivt, sjovt og kreativt studiemiljø kendetegner Køge Gymnasium.

Som elev på Køge Gymnasium bliver du en del af et stærkt fællesskab, hvor det faglige er i fokus, men hvor der også sker mange andre aktiviteter.

Det sociale liv er båret af en stor grad af engagement fra elevernes side. Det er nemlig ofte elevernes gode idéer, der bliver omsat til praksis. Eksempelvis har vi et meget velfungerende cafeudvalg, en elevdrevet studiecafe og et aktivt miljøudvalg. I årets løb bliver der afholdt alt fra LAN-partys til bandcafe.

Afspil video

Introdage på Køge Gymnasium

På Køge Gymnasium gør vi rigtig meget ud af, at du får en god studiestart. Introdagene er traditionsrige, og deres primære formål er at skabe et godt sammenhold mellem de nye elever.

Vi ved nemlig, at en god studiestart er fundamentet for, at du får mest muligt ud af din gymnasietid – både fagligt og socialt. Derfor har vi et dygtigt og engageret introudvalg. Introudvalget består af elever fra 2. og 3. g og lærere, der ser det som deres fornemmeste opgave at hjælpe dig godt i gang med gymnasielivet.

Den første dag møder du din nye klasse, dine lærere og bliver vist rundt på skolen. Anden dag vil der være et større posteløb med bl.a. vandskålskapløb. Samme aften er der overnatning for nye elever.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Køge Gymnasium!

Afspil video

Undervisning

Undervisningen på Køge Gymnasium er først og fremmest præget af høj faglighed. Lærerne er dygtige og meget engagerede i deres fag – og det samme er eleverne.

Det betyder, at vi også forventer et seriøst engagement fra dig som ny elev. Vi tror nemlig, at det er med til at gøre dig så dygtig som mulig.

Undervisningen er varierende. Den kan bestå af alt fra elevoplæg til og laboratorieforsøg. Dine lærere vil sørge for, at der tages udgangspunkt i dine forudsætninger.

Slip dit talent løs

Som elev på Køge Gymnasium får du rig mulighed for at udfolde dit talent. 
Vi lægger stor vægt på, at alle skal have mulighed for at dygtiggøre sig, og vi samarbejder derfor med flere forskellige talentplejeprogrammer. Uanset om du har talent inden for det kreative, videnskabelige, sproglige eller idrætslivet, bestræber vi os på at have tilbud til dig.

Du har bl.a. mulighed for at være en del af:

  • Akademiet for talentfulde unge
  • U-faktor
  • Forskerspirer
  • Team Danmark
  • samt forskellige fagkonkurrencer


Musical

Hvert efterår er den traditionsrige musical omdrejningspunktet på skolen.

Her har du mulighed for at opleve fællesskab og sammenhold i en kreativ proces, som både kræver talent, vedholdenhed og engagement. Holdet bag musicalen er elever og lærere, der sammen skaber en fantastisk forestilling.

Musicalen er en stor produktion. Ud over musikere og sangere er der også PR-, teknik-, kostume-, make-up- og madhold. Du har derfor rig mulighed for at deltage. Rammen skabes af professionelt scene- og lydudstyr, og forestillingen spilles i vores store multihal med plads til ca. 1000 mennesker.

I 2016 opførtes musicalen ”Fødselsdagsfesten”, hvor lærere og elever selv komponerede musik og udarbejdede manuskriptet.


Idræt

Idræt prioriteres højt på Køge Gymnasium.

Vi har et rigt og aktivt idrætsliv, der er med til at skabe glæde og energi i hverdagen. Vi har rigtig gode faciliteter med flere grønne områder og haltilbud. Det har stor betydning for idrætsfagets udfoldelsesmuligheder.

Vi har ni idrætshold på B-niveau, der bidrager til det seriøse og intensive idrætsmiljø. De er fx meget aktive på skolens traditionsrige atletikdag, og hver vinter er flere hold afsted på skitur.  Her finpudses der skiteknik, som videofilmes og senere bruges til eksamen.

Ved siden af undervisningen har du også mulighed for at være med til frivillig idræt.  Her kan du deltage i gymnasieturneringer i bl.a. volley, håndbold, fodbold og atletik.

Køge Gymnasium er med i Team Danmarks talentprogram.

Science

Er du nysgerrig på naturen og menneskets krop, hjerne og dna? Kan du lide at eksperimentere med kemiske og fysiske processer i laboratoriet for at forstå hverdagsfænomener? Science er i fokus på Køge Gymnasium. Inden for det naturvidenskabelige område har vi et højt fagligt niveau. Vi har dygtige lærere, gode laboratorier til vores mange praktiske forsøg og det nyeste udstyr som fx et IR spektrometer.

Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, der gør fagligheden virkelighedsnær.

Piazzafest

I maj måned afholdes den populære piazzafest på skolens store udendørs areal – Piazzaen.

Piazzafesten er kulminationen på alle skoleårets sociale arrangementer. Den arrangeres af vores fest- og caféudvalg. De lægger et stort engagement og et imponerende stykke arbejde i Piazzafesten – og det kommer tydeligt til udtryk!

Piazzafesten starter som eftermiddagshygge og udvikler sig derefter til en fest med livekoncert. Under selve koncerten spiller flere af skolens dygtige bands, og sidst på aftenen går hovednavnet på scenen. Sidst spillede bandet Chinah op til fest.

 

Grøn dag

Den grønne mand og hans assistenter byder velkommen til Grøn dag på Køge Gymnasium, vores årlige idrætsdag, hvor eleverne på skolen konkurrerer i forskellige discipliner som sæbecurling, fodbold og dans. Alle klasser er udklædte efter et tema, der er bestemt ud fra deres klassebogstav.